Kipsitööd

Damika OÜ teostab erineva keerukusastmega ehitustöid, järgides kõiki tehnoloogilisi nõudeid ja tähtaegadest rangelt kinni pidades.

Omame laialdast kogemust kõigis meie poolt pakutavates ehitustööde valdkondades.

Hind sõltub töö keerukusest ja tingimustest.